AVÍS LEGAL – POLÍTICA DE PRIVACITAT I L.S.S.I.

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’articulo 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic
a continuació es declara https://www.masdebruquet.es com un lloc web personal gestionat per Xavier Vilar amb NIF: (d’ara endavant, “el website”) amb domicili al carrer, Codi Postal.
Responsabilitad
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i rigorós compliment de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.
El Website s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual s’efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, la pàgina web es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del Website.
Ús de Cookies
El Website pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual en Internet per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el Website tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única fi de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recaptar informació de caràcter personal.
Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que la pàgina web no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En qualsevol cas, la pàgina web es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
Les cookies són arxius que es descarreguen en els ordinadors a accedir a determinades pàgines web. Les cookies són utilitzades per les pàgines web per a diferenciar entre els diferents usuaris que accedeixen i les informacions obtingudes puguin ser recuperades en posteriors visites.

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. Pot trobar informació sobre com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns, en els enllaços que s’inclouen a continuació:

Com desactivar les cookies

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

L’informem, no obstant això, de la possibilitat que la desactivació d’alguna cookie impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

Google Analytics
Google Analytics és un servei anàlisi de dades estadístiques prestat per l’empresa Google (política de privacitad) . http://dissenypaginesweb.cat utilitza aquest servei per a realitzar un seguiment de les estadístiques d’ús d’aquest.
Google Analytics utilitza cookies per a ajudar el lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l’ús del mateix (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc.). La informació que genera la cookie (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.
Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadístiques sobre l’ús d’http://dissenypaginesweb.cat, Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del qual disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.
Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, de fer-ho, limitarà la plena funcionalitat d’http://dissenypaginesweb.cat. En utilitzar aquest lloc web, dona el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i per als fins indicats més amunt.

FeedBurner
El Websitet pot utilitzar FeedBurner com a gestor de subscripcions al feed, sota la política de privacitat de Google abans esmentada. El Website utilitza FeedBurner per a servir a l’usuari els arxius XML que corresponen al contingut del feed i visualitzar-los en ells. FeedBurner realitza un tractament d’adreces IP durant aquest procés similar a l’anteriorment descrit per al cas de Google Analytics els detalls del qual es poden consultar en la política de privacitad abans citada.

Protecció de dades personals
El Website compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, garantint el compliment íntegre de les obligacions disposades la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial decret 1720/2007 , de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i una altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Política anti-spam
El Website es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades ja qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com spam, també es declara compromès amb la lluita contra aquesta mena de pràctiques abusives.
Per tant, la pàgina web garanteix a l’usuari al fet que en cap concepte les dades personals recollits en el lloc web seran cedits, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.
Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per a inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades.

El Website implementa com a contramesura a aquesta pràctica una llista de correu del tipus (double opt-*in) que necessita la confirmació explicita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com a adreça de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrònic.
En cas que així i tot un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen a la pròpia comunicació.
A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web, tant per a comunicar l’ocorregut com per a sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

Allotjament de dades

Per raons tècniques i de qualitat de servei, el Website està allotjat en els servidors de l’empresa Bluehost (política de privacitad) empresa d’origen nord-americà (USA) amb instal·lacions que se situen en aquest mateix país.
Bluehost es troben adherida als principis de “Port Destral” (Safe Harbor) , d’acord amb la Decisió 2000/520/CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000, la qual cosa les converteix entitats amb un nivell adequat de protecció a l’efecte de la LOPD.

Consentiment al tractament de les dades personals de l’usuari
En el marc de les seves activitats, El Website disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic, efectuar comentaris a la web/blog i enviar missatges a través del formulari de contacte.
L’usuari de la web dona el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza la pàgina web, a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats ja el seu correcte tractament i ús.
L’usuari mitjançant els actes de subscripció en la web / blog, la realització de comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals proporcionades segons el que es disposa articulo 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercitar els seus drets en els termes que disposa articulo 5 de la LOPD.
Aquests mateixos actes impliquen així mateix el consentiment exprés de l’usuari a la transferència internacional de dades que es produeix en termes de la LOPD a causa de la ubicació física de les instal·lacions d’aquests proveïdors.
Les dades de caràcter personal sol·licitats en aquestes activitats, quedaran incorporats a un fitxer amb la finalitat de comunicar novetats relatives al Website, actuant com a responsable del fitxer, el propietari del Website de la pàgina web. Els camps marcats amb asterisc han d’emplenar-se obligatòriament, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets que s’indiquen en l’apartat relatiu als drets de l’usuari.
Drets de l’usuari
De conformitat amb el que estableix articulo 5 de la LOPD, s’informa l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre novetats relacionades amb el lloc web https://www.masdebruquet.es. Únicament els titulars tindran accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.
D’acord amb el que es disposa en la LOPD, l’usuari en qualsevol moment podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el Website, en cas que el sol·liciti per escrit dirigint una carta a Xavier Vilar , en l’adreça:.
Per a facilitar l’exercici d’aquests drets, es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.
Enllaços d’afiliació
Websitet utilitza ocasionalment enllaços d’afiliació de productes i serveis de terceres parts. Aquests enllaços s’utilitzen exclusivament després d’haver usat aquests productes i serveis, o bé, haver realitzat proves que permetin valorar que compleixen amb un adequat nivell de qualitat.
Website es compromet a no incloure enllaços afiliats arbitraris a productes que no compleixin amb les condicions abans descrites entenent a més que aquest tipus de pràctiques resultarien molt contraproduents per a la reputació del propi lloc web que els promociona.
Propietat Intel·lectual i ús dels continguts
El lloc web https://www.masdebruquet.es, incloent-hi títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del Website o si és el cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.
El Websitet atorga a l’usuari una llicència Creative Commons Reconeixement – NoComercial – Compartir Igual 3.0 els termes exactes es poden consultar en aquest enllaç .
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de la pàgina web serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a la pàgina web i que poguessin aparèixer en el Website, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En qualsevol cas, la pàgina web compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.
Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot realitzar-lo a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web.
Llei Aplicable i Jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el Website o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.